گردونه ی آموزشگاه رباتیک ونداد پویا پارس آموزشگاه رباتیک ونداد پویا پارس
آموزشگاه رباتیک ونداد پویا پارس (تبلیغ)

آموزشگاه رباتیک ونداد پویا پارس

فرصت مناسب برای ایجاد شغل اگر به دنبال شغل مناسب با کمترین سرمایه گذاری اولیه هستید شرکت آموزشی ونداد پویا پارس با6سال سابقه موفق در زمینه فعالیت های رباتیک وبرگزار کننده 3 دوره مسابقات رباتیک در کلیه شهر های کشور نمایندگی فعال می پذیرد. سایر خدمات : استخدام مدرس رباتیک ج بیشتر ..

 |